För dig som hyresgäst

Vi gillar våra hyresgäster. Med servicekänsla, lyhördhet och mycket omtanke vill vi ge dig som hyresgäst eller blivande hyresgäst trygghet. Vi tror att det är grunden till en långsiktig och bra relation med dig.

Vi strävar alltid efter att utveckla vår verksamhet och hitta nya vägar för att ytterligare bidra till hög trivsel i våra fastigheter. Våra lägenheter och områden runt byggnaderna ska tillsammans skapa en bra boende- och levnadsmiljö för dig. Vår målsättning är att alltid ha korta beslutsvägar och tydlig information till dig som hyresgäst.

Med det hoppas vi förtjäna ditt förtroende.