Bredband & Kabel-tv

Alla våra fastigheter är anslutna till BKOs öppna stadsnät.

Bodens kommunikationsoperatör, BKO bildades 2010 och ägs gemensamt av BodenBo, Peters Elektronik, Wiksténs Fastigheter, Lundströms Fastigheter, Bäckmans Fastigheter och Rutström & Sundberg Fastigheter i Boden.

BKO är en stadsnätsleverantör av bandbredd i Boden. Det öppna stadsnätet är byggt med fiberoptik, den bästa bredbandsteknik som finns på marknaden. Det är tryggt och driftsäkert. Tekniken ger oss möjlighet att öka kapaciteten flera gånger om.

Du har möjlighet att välja mellan flera olika tjänsteleverantörer inom bredband, TV och telefoni. För en aktuell lista på tjänsteleverantörer och paket, se www.bko.se