Allmän information

Öppettider kontor

Vardagar kl. 08.00-15.00
Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00

Tel. 0921-172 50 
E-post: info(at)lundstromsfastigheter.se
Besöksadress: Hellgrensgatan 5, Boden

Upplåsning

Kostnad vardagar kl. 07.00-15.00: 100 kr
Kostnad övriga tider: enligt Securitas taxa (010-470 57 00)
Avgiften ska erläggas kontant vid upplåsningstillfället och utan tillsägelse. Vid fakturering tillkommer 300 kr.

Trivselregler

Parkeringsföreskrifter skall respekteras.
Parkering förbjuden vid ingångar, garageportar, sophämtningsställen etc.

Elektriska kablar får ej dras från garage eller lägenhet till bilar och liknande.
Lämna ej motorvärmarsladd i uttag.

Bilplats får ej användas för uppställning av avregistrerade fordon (i fordonsregistret avställda fordon) eller fordon i miljöfarligt skick som kan utgöra fara för andra.

Tvättstuga samt därtill hörande lokaler ska efter användning rengöras.
Barnvagnar, rullatorer, cyklar, sparkar, skidor, skor, dörrmattor får ej förvaras i trapphus.

Sopor källsorteras och lämnas i rätt sopkärl. Får ej förvaras i trapphus eller balkong.

Snöröjning

Under helger utföres endast plogning för att skapa framkomlighet till och från fastigheterna. Övrig snöröjning ombesörjes på ordinarie arbetstid.

Observera att snöröjning och sandning på motorvärmarplatser, skall enligt hyreskontrakt, anordnas av hyresgästen själv.