Hyrespolicy

Att söka lägenhet

Lediga lägenheter publiceras på Lundströms Fastigheters hemsida. Som sökande måste man aktivt anmäla sitt intresse för just den eller de lägenheter som publiceras och som motsvarar ens önskemål. När lediga lägenheter läggs ut på hemsidan skickar vi ut mejl till de som registrerat sig för mejlutskick. Att registrera sig för mejlutskick är inget krav när man söker lägenhet eftersom vi inte har någon kö eller poängsystem. 

En lägenhet är sökbar så länge den finns på hemsidan. Vi hänvisar sökanden i den turordning intresseanmälningarna kommit in. Vi tillämpar principen "först till kvarn". 

Vid byte av lägenhet

Vid byte av lägenhet måste man ha bott på samma adress i minst 18 månader. Vid byte tillämpas hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader.  

Allmänna krav på hyresgäst 

- Ska ha fyllt 18 år
- Ska inte ha några oreglerade skulder, hyresskulder eller betalningsanmärkningar. 
- Ska kunna visa att man har inkomster som gör det möjligt att betala hyran, som allmän riktlinje gäller att man skall ha en disponibel inkomst tre gånger hyran. 
- Borgen godkänns ej. 
- Ska kunna visa goda referenser från tidigare hyresvärd. 

Inkomstdefinition 

- Lön (arbete)
- Pension
- A-kassa eller motsvarande
- Statliga studiemedel  

Förturer

Vid uthyrning gör Lundströms Fastigheter inga behovsbedömningar. 

Kreditupplysning mm 

- Kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande innan avtal tecknas. 
- Kunder som har misskött sina hyresinbetalningar eller som har återkommande störningsanmärkningar godkänns inte som hyresgäster, inte heller om man har oreglerade skulder hos kronofogdemyndigheten. 
- Endast andrahandsuthyrning som har stöd i hyreslagen godkännes. 
- Sökanden skall binda sig att teckna hemförsäkring. 
- Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) för registrering och information. 
- Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och planlösning: 
1:a, max två personer
2:a, max 3 personer
3:a, max 5 personer
5:a, max 6 personer
6:a, max 7 personer 

Undantag som får bedömas från fall till fall, t.ex för familjer med många barn och tillkommande egna barn under boendetiden. 

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder vidtas: 
- Ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet. 
- Föreslå att de boende hyr egen/egna lägenhet/er. 
- Avhysning från samtliga boenden. 

Personuppgiftslagen (PuL) 

I och med er ansökan godkänner ni att vi behandlar era personuppgifter utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Lundströms Fastigheter AB kommer att behandlar era uppgifter för administration, felanmälan tjänster och för utskick av information. Uppgifterna kommer endast vara tillgängliga för Lundströms Fastigheter AB. 

Om ni vill ha mer information om hur era uppgifter behandlas eller om ni önskar rättelse eller vill ändra era uppgifter är ni välkommen att kontakta oss på kontoret. Önskar ni utträde från vår mejlinglista kan ni avregistrera er på vår hemsida.