Inflyttning

Varmt välkommen som hyresgäst till Lundströms Fastigheter. Vi hoppas att Ni kommer att trivas hos oss.

Här följer lite information inför inflyttningen.
Inflyttande hyresgäst ska närvara vid besiktningen, tillsammans med avflyttande hyresgäst, eller ombud för denne, för att besiktiga eventuella skador, kvittera nycklar, m.m. Besiktning sker efter överenskommelse med kontoret.

Vid besiktningen informeras ni om det som rör ert boende som exempelvis felanmälan, tvättstugan och sophanteringen.

Inflyttning sker den första i månaden. Om den första inträffar under lördag eller helgdag så sker inflyttning den första vardagen i månaden.

Hyran betalas förskottsvis varje månad, senast den sista i månaden.