Kvalitet & Miljö

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade. Sedan 2003 är vi som första bostadsföretag i Boden kvalitets- och miljöcertifierade i enlighet med kvalitets- och miljöledningssystemet FR2000.

FR2000 är ett nationellt kvalitets- och miljöledningssystem för små och medelstora företag. Kvalitetssystemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.

Vår förhoppning är att FR2000 ska hjälpa oss att säkerställa kvalitet och öka miljömedvetenheten i företaget. Allt för att våra hyresgäster ska få ett så bra boende som möjligt.