Personal

På Lundströms fastigheter är vi stolta över vår personal. Vi arbetar för att våra hyresgäster skall trivas utifrån vår värdegrund Omtanke i kvadrat. Flera av oss har arbetat på företaget under många år och har djup kännedom om våra fastigheter vilket gör att vi kan erbjuda bästa service till våra hyresgäster.