Det här ska vi göra

Vårt mål är att kontinuerligt arbeta med att minska vatten, el och värmeförbrukningen i våra fastigheter samt att använda våra resurser på ett effektivt och miljöoptimalt sätt. Självfallet utan att försämra boendekomforten. Vår ambition är att tillsammans med dig som hyresgäst arbeta för miljöns bästa och att kontinuerligt sätta nya ambitiösa mål för vårt miljöarbete.

För att klara detta kommer vi bland annat att:

Fortsätta byta ut glödlampor till LED i gemensamma utrymmen.
Miljöanpassa vårt kontor genom att slå av kontorsmaskiner efter arbetstid och minska pappersförbrukningen.
Ha aktiv plan för att inreglera våra fastigheter för att optimera fastigheternas värmesystem.
Välja miljövänliga alternativ och ekologiska varor vid inköp av förbrukningsvaror.
Byta disk, dusch och tvättställsblandare i samband med ROT-renoveringar.
Byte från badkar till glasduschväggar i samband med renoveringar av badrum.
Fortsätta ha en aktiv dialog med både hyresgäster och leverantörer avseende miljö.
Se över alternativ till fossildrivna fordon.
Göra en översyn av vår elupphandling. Vid inköp av elkraft ska vi helt eller delvis välja el producerad från vatten alternativt vindkraft.
Undersöka möjligheter att använda solceller.
Minska mängden osorterat avfall som genereras.

 Utöver detta kommer vi under 2016 att: 

Byta termostater i minst 57 lägenheter.
Utöka antal fraktioner för källsortering på vårt driftskontor.
Utbyte av badkar till glasduschväggar i 20 lägenheter.
Utvärdera effekter av en unik radiatorrengöring för att optimera värmesystemet i en fastighet med 90 lägenheter.