Miljöpolicy

Miljövision

Lundströms Fastigheters miljövision är att bidra till ett hållbart samhälle genom att arbeta proaktivt med miljöfrågor både internt och externt.

Miljöpolicy

Företagets verksamhet skall bedrivas så att miljön skyddas och att råvaror och energi används på bästa sätt. Våra insatser och miljöarbete skall styras av en helhetssyn utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Miljöarbetet ska ständigt utvecklas med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska ha nödvändig kompetens inom miljö, förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Företaget ska även ha en aktiv dialog med kunder och andra intressenter om verksamhetens miljöpåverkan och öka medvetandet om vad var och en kan göra för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle