Vi har bestämt oss

Varje dag kan vi läsa om miljökatastrofer och miljöhot. Att verka för en bättre miljö och bättre klimatförutsättningar är därför en av vår tids största utmaningar. Frågan är vad vi i Boden egentligen kan göra för att påverka vår gemensamma framtid?

Ingen kan naturligtvis göra allt men vi kan alla faktiskt göra något.

Vi på Lundströms Fastigheter har bestämt oss för att göra något. Vi har bestämt oss för att inte sitta still och se hur miljön blir sämre och hur klimathotet ständigt växer. Vi har bestämt oss för att ta ett ännu större ansvar och göra ännu mer för att minska den negativa miljöpåverkan som vår fastighetsverksamhet ger upphov till.