Datorer och TV
En del apparater drar nästan lika mycket ström när de står i standby och inte används, som när de är påslagna. Om du stänger av TV:n och datorn med avstängningsknappen istället för med fjärrkontrollen slipper du betala för apparaternas standby. Det kan ett normalhushåll spara cirka 500 kilowattimmar per år på, eller runt 600 kr per år. Ett effektivt sätt att bryta strömmen till flera apparater samtidigt är att använd ett grenuttag med strömbrytare, på så sätt räcker det med en knapptryckning och strömmen till samtliga inkopplade apparater bryts.