Miljövänliga alternativ
Alltid när möjligheten finns, välj miljövänliga varor vid inköp av livsmedel och förbrukningsvaror.