Reklam
Om du inte vill ha direktreklam, kom ihåg att sätta en "ej reklam"-lapp på din dörr. Då sparas både skog och du behöver inte gå ut med soporna lika ofta.