Närproducerat
Transporten av mat medför miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken. Välj närproducerad mat så ofta du kan!